HALALBIHALAL SEBUAH TAFSIR

Oleh: Amato Assagaf Kebanyakan orang akan memikirkan halal bihalal sebagai peristiwa keagamaan. Bagaimana jika saya menyebutnya sebagai sebuah peristiwa yang pada hakekatnya