oleh

Puisi-puisi Bahasa Sangihe Iverdixon Tinungki (Bagian 4)

BAWATANUSA
bara sulimang imateling
manemba rudalahiwang semba

maoho tawe maoho
mapedi tawe mapedi

kamageng nasawu bou saselee
nekila baneha su palalaheng

ndai datu tadumarisi su koto tentiro
tawe ragane su boba nilanging Mawu Biang

ndai imateling nanawu bara sasuang i Saselabe
bekene mangganape kelung imadadea sirung

ho, bara seng su kuaneng
su kuihi kelung pusaselung

selung sukakendagu Ruata
sirung sukakaliomaneng manahimata

pulung imateling mesuba Ruata
tumendang su wanua, tumuwo makoa tulung

SANGIANG
limangu simena su biwihene
mukaena lohong kadadimane
kukero gatine makakende naung ese
makaenede sakaeng su taghaloang taikaenane

naung sude tamawantuge sikau inang
ndai uta kere pinindu pesesirungang kendage
kemageng ene lanabe, lanabe ene nanggala daleng
kemageng ene selihe, selihe ene namedi dalung

inang kasiang taikasego kasadadae legene
langi dudarisi mendariahi beke susi sumatane
sumaka sarang naungu, kere sasaka petinggohang
sumaka ta sumaka ikau mang tatialang apeng

apeng meluase, lenehene lulaheku dame
luhena suelo, tumendang suhebine
nae na tumpe bawerang i watahi
i wawu maemuna mang simena kere wungane

kere wunga pungu limbawua su tonggeng winohe
mawira bou naung, mawirane ikasilo bou laude marau
kemageng naung kere sakaeng
sakaengku naparung sukapaparung winawa

naonode sugatine
nawuluse sukapapiane

tawe malukade hebine metahendung kapapiane
nakaghoghase badang, nakawasa mata kasiang

MUTEHUNG BANUANGKU BOU KOTOU KALAMA

dade siau, dala sangihe
dade dala mangpungu kalalusemahe tutune

bou koto wulude marange mang ikasilo kero banuangku
kaliomaneng metowo, gahagho medaukalu

sentinia dudamahi palahana medea lenehe sasi
su simpohone lenehe mapia mang su laude winohe susi

dasi su langi mamenongkati mangulide sawenahe
bawa suwedae Hapi Susi menggeliu toghase

metung tempo napeneu kasasese
upangangimang ariwe pate henane

SU PUNG TUALAGE

kukero su pungu tualage
mahia kero su delahu penindu

delang su langi mawantuge mawira
batu kendagu nengeliku wanua

maning dudalung pansiang
dumingang tualage suralohong kehage

kakanoa sukakapia
daluase tawe edone

BELADE PEBAWIAHE

kemageng pato pia senggone
biahe lai pia paliahengnge

matiti mutuhu suselihe
bahani manginsomahe belade

ndai kokadio nihiking pabawentale
ndai komalabo tawe takune menguling sakaengnge

dasi marange Gengghona duadateng manga yupung
mang dasi marange nangkhoda isasemba pulung

hinone megion tatarimakase su Mawu Kaselahenge
metuhu tentirone makakoa toghase pebawiahe

MULETO KAKENDAGE

Bewera tau masege kere kakati kalongan
Mawuha sulimang Makati sarang duhine

Gati tau masege kere rimbolong bango boko
Bilose su biwihene ikasilo mang dalai lahone

Hebi olo takaliuang bawerane
Malukade bawelo tamawawau mulahose

Kasianga tau masege kakedae kere dampelose mateti
Mapelo sukumolang nalahawuse kebi taumatang

Koapa sasegetang inang amang
Ndai singongo komangpia orase mapelo

Doite singkarong arau kakala tai kasulungan
Mang takoae simpedi ikawawa su sakaeng binawa

Areng marange ariwe range lai dolong sasegene
Mahurupe sukapapia mokoa aaha muleto kakendage

SUWEDA U ULU

Suweda u Ulu pia gaheda kalu
Nipededisi u Mawu bou tempong manga datu

Su kotone manuwase mutehung anging
bou petone ikawasa tataing senggo malaudupe

Sulikudene Tamata marange dedarisi
Dedarisi kere inang mapia melahekude pulunge

Sugatine Karangetang dasi luhena
Luhena mangampale daroa iuntude

Pai laude sukuaneng kere limang Yupungsusi
mekekui sake sukalaluase naunge

Su kuihe daleng manandu mengaha kite sarang Ngondong
sarang beke Katuntungan dingangngu datu Lokongbanuane

Kasianga bue metung taung kete kapudaliune
Kapangangimang ariwe bontole su saghe

maning kuihi kuaneng maondole dinuhe
Koto mapia mang tamawuluse dudatone

TEMPONG KADIO

Su banuang batangen pia beke nalang lutang
Tempong kadio mang tamailang suendumang

Nalabo nawembang naung mang kere kalibembang
Menambali tinggilihang medea gawe simbotongan

Kai marau su perasingang tuturuhe tawe dingang
Dingang mapia mang tai kalawang gawe su kasasusang

Mederingihe dingihe laude nubawentale
O pirua kite mang tai kasulungan mededimpule

Metung baneha napapasi marange su areng
Delo karumaheng tahendunge wue ege batangeng

PATO PEBAWIAHENG

Nebua bou para mangulide dolong
Dolong masusi su limang duatang

Su tarora upato nepapasi paliaheng
Senggo mapia niwuka kakaliomaneng

O pabawiaheng, tai kaena range tatuwone
Tai kaena nandu dalenge

Tumuwo mawuluse
tai kaena orasene

Kamageng lumempang ari lempang susane
Kemageng dumaleng ndai daleng sutulidene

Pia elo kadentane pia hebi katentangeng
Su laude su wulude pia lege pia sasangine

BAWERA KAPAPIA

Mawu i Tatehe nakamarang taghaloang
Sai kemu manenda kapapia simena su tana

Bou langi susi biahe timedo
Subanggile mapia daukalu luleto

Kemageng Tatehe nakatehe woba
Ariwe kite menomeno maki sembah

Kare taung kebi mang maliu
Naung mapia menentang beke tamapaliu

Huabe dingan lanabe kere aha matatimade
biahe mang kere laude pia sawenahe pia dakine

mambeng kau sutimuhe tahendunge ko pia bahene
mambeng kau sukotone arikawule ko pia banggilene

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 comment

News Feed