oleh

PACE KREMOS, Sebuah Drama Monolog Bahasa Manado

(Diterjemahkan dari monolog “Lagu Pak Tua” karya Adhy Pratama.
Adaptasi dan Terjemahkan ke Bahasa Manado oleh Iverdixon Tinungki menjadi “Pace Kremos”.)

(Mulai dari lagu for buka: Lagu Manado polineis atau katrili “Om Ondos”)

Suasana somu-somu, rongo-rongo ayang. Depe oras, 18.00 wita. Pace, laki-laki tua muka kremos, sekitar 55 taong ca pe umur. So timbul urat-urat kong bakerut. Mar kuli sawo matang. Dia lagi dudu di sebuah kadera ba tengo ka muka. Depe awal, Pace dapa lia santai, kaki taure ka muka, tangang kanang da pegang botol captikus bakar manyala, tangang kiri dia kase biar ta ure rupa tabembeng, ta goyang-goyang. Kepala ta tongka di kadera pe pang sandar, depe muka batengo ka loteng. Pake topi koboi rupa orang Minahasa Makatana dulu pe gaya. Di sabalah kadera sekitar 1 meter ada meja, deng depe taplak so rupa tarapu. Di atas meja ada lampu lantera manyala rongo. Adaleh satu piring nasi so dapa lia weles, rupa so dua hari tabiar. Ada buku tulis deng hp yang produksi taong pakahia.

PACE : So 5 taong! (dudu batere, kong rupa da hitung depe jari tangang kiri, dengan muka dapa lia serius batakser) Iya! (rupa takage) Butul, so 5 taong! (ulang babale ka posisi pertama) Apa yang kita so bekeng salama 5 taong ini dang? Setang putar, biongo kuda, kong kiapa kita nda ada doi dang?

(Dia gate captikus dari botol, kong dudu batere stenga maruku rupa antara bapikir deng ba inga-inga)

PACE: (Ba angka muka) Pewai! Kita pe tamang-tamang laeng so di Amrik, yang laeng di Japang, yang laeng lagi riki so mampos (tatawa). Memang kalau mo inga pa kasta-kasta itu, bekeng tatawa. Dorang samua dulu memang tamakan deng kita pe abulaha. Kita bekeng leo, kita bekeng bodok deng peta harta karun putar bale, palsu. Peta harta karun yang kita cuma karang-karang. Peta yang kita cuma gambar leo-leo (tatawa tarabe-rabe). Makang ngoni tu leo! Hahaha, talang ngoni tu abulaha! (tatawa sambil gate-gate sasadiki captikus)

(Tiba-tiba depe muka barobah)

PACE: Mar…kiapa Syarif, Syarif tukang jual tolor ayang dari kampong Katang itu bilang, dua babi tua yang so tinggal di Japang itu benar-benar dapa tu harta karun di sana, kong hidop kaya raya. (brenti tertawa kong maruku ulang) ah, pe babi dang tu kasta-kasta…Mar…Syarif pasti baleo! (badiri) Pasti! (angka jari talunjuk kamuka) pasti kasta yang depe badang bobou tarapu itu mo bale tipu pa kita! Kado, makatana ini, dia kira kita gampang dia mo bale tipu (garo kapala yang nyanda gatal). Mar bagaimanae…yang kita tau Syarif bukang panipu (muka bingo). Kita kanal pa tu kasta itu so dari masa torang masih sama-sama bujang sampe dia so ada 6 cucu. Sedangkan kita masih bujang sampe hari ini.

(Pace bajalang mondar-mandir loyo, rupa bapikir karas, skali-skali bagate dari botol)

PACE : Jangang-jangang peta harta karun yang kita karang-karang itu butul, nyata! Memang kita pernah dengar ada kapal besar Spanyol dulu tanggalang di sana (tahaga) kiapa kita ndak lebeh dulu pigi ka sana kang (manyasal) Aaaadoooh…Poki-poki, tai besi, kiapa kita bodok bagini dang. Kiapa kita nda pigi ka sana? (Dudu ulang). Tunggu! (rupa dapa inga sesuatu) kita masih simpang depe dena peta itu di kita pe buku (capat-capat pi meja ambe buku kong babale dudu) hahaha… (sambil buka buku) kalo masih ada, kita pasti boleh ta iko ka Japang…kong…jadi kaya… (tatawa sambil buka-buka tu buku).

(Sadiki lama Pace bolak-balik tu buku, cari deng teliti. Merasa cahaya talalu rongo, dia tarek kursi badekat ka meja kong kaseh basar nyala lampu lentera)

PACE: Pewai! Ini dia! (tunjung halaman yang da cari) Kita so dapa depe peta! Nah sekarang so depe waktu musti balayar! Balayar kite-balayar kite! Hahaha (badiri basiap capat-capat, mar tiba-tiba ta badiang) Mar… (jeda) pasti harta karun itu so abis, so kurang ampas. dua babi tua itu so rako, so karabas samua! Kita so ndak ta sisa akang. Pe anjing muka tikus dong dua. (tarek nafas panjang. Loyo ulang) Kita so ndak ta sisa akang. (dudu ulang kong ba pikir) haaa! Bagaimana kalo kita ba imajinasi ulang kong karang tupeta harta karun yang baru, kali ini depe lokasi ndak usah jaoh-jaoh, di belakang rumah di Sindulang so boleh, supayaleh kita gampang mo piambe. Hahaha… kita pasti kaya. Tunggu ngoni anjeng-anjeng, kita pasti kayaaaa !

(Tiba-tiba suasana jadi rame. Lagu Manado polineis atau katrili “Om Ondos” muncul ulang. Pace dapa lia sanang skali. Dia bicara depe angan-angan sandiri kalo so kaya sambil bekeng depe berbagai atraksi)

PACE: (Dengar lagu sambil sadiki manari) Kalo kita kaya kita pi Amrik, pi Japang. Kita pe hobi berburu deng sanjata panjang somo ta ulang…dar…dar..dar. gate cewe eropa, kuli putih, indong rupa tinggi gunung tumpa, kong pigi tampa dansa hahahaya (berdansa dengan kadera) Pigi Hawaii menari hula-hula jiaaaa….Pigi Korea ciong cipit-cipit pe bibir sampe bangka hahahaya. Jaoh-jaoh kasana jo tu ampa wayer, maengket, maramba…itu so dulu-dulu punya. Jaoh-jaoh kasana jo tu cewe-cewe Tumumpa, Tuminting deng Karame…dorang pe kalas cuma cocok for pena Yobe deng Eki Potonlondo… Sedangkan Agus Hari deng Ady Putong so ndak pa kita pe kalas.. ahaaaa… (tiba-tiba music mati).

(Langsung cari polpen).

PACE : (Cari polpen sampe ka bawah meja, karna ndak dapa dia barenti) Dimana le kita pe polpen? Kadoleh…mo bekeng peta bagaimana dang kalo nyanda polpen? (bingo) Tunggu! (babale ka kadera, dudu kong gate ulang captikus, kong sadiki bapikir) Kiapa kita ini so pe bodok skali. Kiapa kita musti bekeng peta harta karun di balakang rumah Sindulang, memangnya kapal Spanyol pernah tanggalang di balakang rumah pa kita di Sundulang…ah…memang ontak kakarlak kita ini. So namalah pace kremos busu, masileh ontak kakarlak…huaa (ba garo kapala yang ndak gatal. Bingo) Mar bagaimanae, kalo pikir-pikir kapan Syarif baku dapa deng tu dua babi tua itu. Syarif pasti karang ni carita. Ini Syarif sorupaleh Soasoa tua yang mocoba tipu singa tua, hahaha, Syarif pasti baleo (Tiba-tiba sedih, rupa Mamaruga) Kiapa Syarif mo tipu pa ana kang? Apa atik pe salah pa aid? Waktu dia mo pi maso minta dulu deng parampuang dari Karangria pante kong dapa tolak karna ndak mampo antar harta, kita yang jadi juru bicara. Dia kaweng deng smagol dari Maasing kita yang jadi orang tua. Ya karna dia piatu kasiang nyanda depe kaluarga di sini (batahang marah) kitaleh yang kase baku kanal deng depe smagol Maasing tukang jual barito, bawang rica tomat itu, kong jadi depe bini skarang. (Mulai marah. Sapu-sapu palungku) Kita dulu yang antar pa dia deng kita pe vespa busu waktu dia mo pi bagadang deng depe cewe itu! (Marah skali) Kiapa dia mo tipu pa kita? Dasar gogohia sambiki! (Akhirnya loyo lalah, duduk di kursi. Istirahat)

PACE : Mar, sapa da bilang pa kita kalo Syarif mo tipu pa kita? Kiapa kong kita ba tudu padia? Dia kita pe tamang bae. Sohib skali tong dua. (gate lagi Cap Tikus) lagi pula apa depe untung pa dia mo tipu pa kita. Ah…parduli setang, kita ndak perlu minta maaf pa dia (bapikir) dia nentau kalo kita tadi marah pa dia, (ta badiang sesaat) mar bukankah tadi kita so fitnah pa dia. Fitnah lebeh kejam dari babunung! Babunung lebih kejam dari baparkosa! (Ulang Bapikir, badiri, rupa tako) berarti kita ini so lebeh parah dari tukang parkosa dang? Nyanda-nyanda! Pace Kremos laki-laki normal! (ulang dudu, badiang)

(Pace ambe depe hp di meja kong dia buka file lagu. Dapa dengar lagu “Antara Manado deng Jakarta”. Pace dengar kong rupa ta iko anyor deng tu lagu pe suasana. Sesekali dia gate captikus. Lagu ta brenti. Pace tabangung)

PACE : Baimajinasi! Ulang baimajinasi! Imajinasi lebeh berharga dari ilmu pasti! Pasti! (bajalang mondar-mandir sempoyongan, amper jatung di dekat meja, bapegang di meja, gate minuman, brenti, batengo ka muka, bahaga kosong, barabe mata, dudu di atas meja) hebat! Hebat skali! Benar-benar- benar skali! Cubira, kita musti baimajinasi dan bamimpi! Ini hidop berawal dari mimpi dan berakhir di dalang mimpi. Kita musti mimpi, iya (semangat) kita musti punya mimpi ! Coba kalo dari dulu kita so kase abis waktu for ba mimpi, pasti kita so boleh ator kita pe hidop. Benar. ator kase lebeh bae (turung dari atas meja, bajalang kasudut panggung kanang depan kong dudu deng tangan bapolo kedua kaki dimuka, tutu mata)

(Boleh jo depe lama Pace tutu mata, diiringi lagu Polineis atau Katrili “Om Ondos”. Lagu jadi karas. Pace tabangung)

PACE : Anjennng! Kiapa kita susah ba mimpi. Kita musti ada mimpi. Kiapa cuma itang sasaja! (bingo, tabadiang, bapegang puru) jangan-jangan ini lantarang kita lapar, sampe-sampe kita pe konsentrasi for ba mimpi indah taganggu! Dasar biongo ngana puru tua!(marah pa depe puru sandiri) Ontak yang bapikir, ngana yang minta diisi! Dimana ngana pe ontak puru! Kiapaleh ni Tuhan ndak bekeng puru ada depe ontak sandiri. Ya rupa chip bagitu. (lalah. Kase tere kaki supaya dapa rasa sadap tu badang, tangan ba tongka di balakang. Ba tengo ka loteng)

PACE: (Masi balia ka atas) Coba kalo kita pe masa pranggang ndak kita kase abis cuma bunung-bunung orang deng ba rampok. Tantu kita pe masa tua ini bahagia. (jeda, gate sadiki) Skarang!

Jangankan parampuang, enter kambing betina ndak suka jadi kita pe bini! (dudu biasa, kaki tere ka muka) Kita tau manyasal itu nyanda depe guna. Andai mesin waktu rupa di felem-felem kartun itu ada (bapikir, gate sadiki) Felem kartun! Yah felem kartun! (badiri) mar, TV 14 inch nyanda depe warna itu le kita so jual 2 minggu lalu for cari doi beli nasi! Kita so nemboleh bauni felem kartun skarang! Gila! Enter for mo beli nasi kita musti jual televisi. Kasiang jo ni nasib. (Ulang tadudu loyo).

PACE : (Dapa inga sesuatu) Benar, nasi! Kita baru dapa inga bahwa kita lapar, jadi kita ndak dapa ba mimpi (bangung, pi meja, lia nasi, ambe nasi satu loku. Makang. muntah) bah…Anjeng tua! Ini nasi so besae, so busu. So beberapa hari di sini! Dasar gila! Ngana mo bunung pa kita nasi! (marah ke nasi, brenti, babale ka sudut panggung kanang depan, dudu di bawah) kong bagaimana skarang dang! (maruku, manangis, kong tatawa, bahaga ka muka).

PACE : (Bahitung depe jari, kong sesekali bagate. Sambil ba hitung) Kita masi ada kadera, meja, lampu lantera, satu piring lengkap deng depe nasi busu, buku, hp tua dan (brenti, ragu-ragu) baju pa kita da pake. (ba tengo sekeliling, gate lagi minuman) yang mana? Yang mana kita mo jual lebeh dulu? (ba tunjung semua benda yang ada pa depe rumah, kong depe jari telunjuk brenti di kadera) Nah! Ngana dulu! Ngana musti berkorban demi kita! Hahahaha! Lumayan, pasti ngana laku sekitar 10 ribu pera! Hahaha… (brenti) Kong dimana dang kalo kita mo dudu? Ah kiapa kita harus pusing, toh tadi kita dudu di sana (tunjung sudut kanang panggung) dan di sana (tunjung meja). (bajalan pi kadera kong angka) Tunggu! Sebelum kita jual pa ngana, izinkan kita mo dudu dulu pa ngana. Dudu untuk yang terakhir kali (dudu di kadera) Eh! Kiapa ngana rupa keberatan! (balia ka kadera) ngana keberatan kita dudu di atas pa ngana terkahir kali hah? (Kase dekat telinga ka kadera, muka fokus badengar. Takage) Hah! Ngana bafeto. Ngana keberatan kita mo jual? Jang bagitu… (gate minuman, mar so abis. Lia botol so kosong) Nganaleh mo cari masalah deng kita. (marah ke botol) Ngana pe nasib sama deng kadera pasti kita jual pa ngoni! (Ulang tengo kadera) jangang ngana tengo pa kita bagitu kadera. Apa ngana tega kita mati kelaparan! Yang lebeh para kita so nyanda ada mimpi for kita pe masa depan (kase dekat telinga ke kadera, ba dengar)

(Pace maruku jadi loyo. Dia taro botol kosong dekat meja kong bajalang loyo ka sudut kanang panggung. Kong dudu di sana)

PACE : Ngana butul kadera! For apaleh kita pikir masa depan! Kita so tua, sorenta, so bobou tanah, gohu amis, tandipang pica puru. Kalo Azis, si tukang kayu dari Sumompo mati umur 59, kalau Jidin si tukang bubur dari Tuna mati umur 63, kapan kita mati! kita so 60 taong sekarang! Kiapa kita nda mati-matileh! Supaya kita so ndak pusing mo baku pikir mo isi puru! Maafkan ana kadera, ngana butul. Kita seharunya musti bapikir aherat (badiang, batengo ka muka lesu deng mata kosong) Mar! (tersadar) Saat ini kita perlu makang! Suka atau nyanda suka, tetap kita musti jual pa ngana! (batengo ka kadera, kong batengo ka muka) Biar kita pe hidop so nya mosampe stou 3 atau 5 taong ka muka! Mar kita musti barguna hari ini! Izinkan kita makang pirua, agar kita bole dapa mimpi deng boleh dapa hasil sesuatu hari ini. Kita mohon (badiri, bajalan sempoyongan ka arah kaderai, menjatuhkan diri, bersimpuh pada kadera) kita mohon, izinkan kita mo jual pa ngana kadera, izinkan kita, kita mohon! (Ta kage, kase dekat telinga ke kadera) Makaseh…makaseh kadera. Ngana memang kita pe tamang. Ngana benar-benar kita pe sahib. Ngana bukang rupa pena Yobe yang cuma sayang-sayang janda. Jaga ngana pe diri bae-bae kadera. (badiri, pegang kadera) Sampaikan kita pe salam pa ngana pe tuang yang baru nanti. Bilang pa dia, pace karemos ini pe nama Rendy Saselah.

(Angka kadera, kaluar panggung)

—–Klar, Tuminting 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed